Beschrijving

De duiven komen van bedrijven die duiven leveren voor humane consumptie. Oorspronkelijk
zijn het uitgerangeerde postduiven die niet goed genoeg meer kunnen vliegen. Voordat de duiven gedood worden
zitten ze minimaal zes dagen in quarantaine onder veterinair toezicht. In deze periode worden eventueel
aanwezige antibiotica of groeihormonen afgebroken. Hier worden de duiven ook op getest. De duiven worden
elektronisch gedood. Ze worden ingevroren geleverd en wegen 300 – 500g.