Het Gowill+ GVB ( Groot verbruik) gamma  heeft een grovere vermaling tov de originele Gowill. Voor de samenstelling hanteren wij 70% spiervlees, 15% gemalen bot en 15% organen. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van grondstoffen die ook geschikt zijn voor humane consumptie en afkomstig zijn van EEg-gekeurde slachthuizen uit Belgie. We maken geen gebruik van luchtpijpen, strotten of slokdarm. De GVB is verpakt in 8 los gevroren blokken van ca 1.250 kg dus in totaal ca 10 kg  . Ideaal indien u meerder honden heeft of over een groot ras beschikt . Ook word zo de verpakking tot een minimaal gereduceerd wat dan weer het milieu ten goede komt . . Handig te ontdooien en door het minimaal aan verpakking ideaal voor het milieu !

Titel

Go to Top